ผู้บริหาร

นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/05/2018
ปรับปรุง 29/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 23669
Page Views 29089
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวังก้านเหลือง วังงิ้ว ดงเจริญ
2 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ วังงิ้ว ดงเจริญ
3 โรงเรียนอนุบาลดงจริญ(วังงิ้ว) วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
4 โรงเรียนวัดวังเรือน วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
5 โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
6 โรงเรียนวัดหนองง้าว สำนักขุนเณร ดงเจริญ
7 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สำนักขุนเณร ดงเจริญ
8 โรงเรียนบ้านวังบงค์ สำนักขุนเณร ดงเจริญ
9 โรงเรียนวัดวังหินแรง สำนักขุนเณร ดงเจริญ
10 โรงเรียนบ้านไดลึก ห้วยพุก ดงเจริญ
11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม ห้วยพุก ดงเจริญ
12 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา ห้วยพุก ดงเจริญ 056-905835
13 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ห้วยพุก ดงเจริญ 0857339498
14 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ ห้วยพุก ดงเจริญ
15 โรงเรียนวัดหนองสนวน ห้วยร่วม ดงเจริญ
16 โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ห้วยร่วม ดงเจริญ
17 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ห้วยร่วม ดงเจริญ 056638539
18 โรงเรียนวัดคลองแขก คลองคูณ ตะพานหิน
19 โรงเรียนวัดวังไคร้ คลองคูณ ตะพานหิน
20 โรงเรียนวัดคลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน
21 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง งิ้วราย ตะพานหิน
22 โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ งิ้วราย ตะพานหิน
23 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ ดงตะขบ ตะพานหิน
24 โรงเรียนวัดหนองคล่อ ดงตะขบ ตะพานหิน
25 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ ตะพานหิน
26 โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม ตะพานหิน ตะพานหิน
27 โรงเรียนหัวเฉียว ตะพานหิน ตะพานหิน
28 โรงเรียนชืนนิยมวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
29 โรงเรียนนรบุตรศึกษา ตะพานหิน ตะพานหิน
30 โรงเรียนตะพานหิน ตะพานหิน ตะพานหิน
31 โรงเรียนจันทวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
32 โรงเรียนวัดเทวประสาท ตะพานหิน ตะพานหิน
33 โรงเรียนวัดทับปรู ทับหมัน ตะพานหิน
34 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ ทับหมัน ตะพานหิน
35 โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน ตะพานหิน
36 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน
37 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด วังสำโรง ตะพานหิน
38 โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังสำโรง ตะพานหิน
39 โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง ตะพานหิน
40 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร วังสำโรง ตะพานหิน
41 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม วังหลุม ตะพานหิน
42 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม ตะพานหิน
43 โรงเรียนบ้านเนินทราย วังหลุม ตะพานหิน
44 โรงเรียนวัดเขารวก วังหลุม ตะพานหิน
45 โรงเรียนวัดท่าปอ วังหว้า ตะพานหิน
46 โรงเรียนวัดวังหว้า วังหว้า ตะพานหิน
47 โรงเรียนวัดยางคลี วังหว้า ตะพานหิน
48 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) หนองพยอม ตะพานหิน
49 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง หนองพยอม ตะพานหิน
50 โรงเรียนวัดป่าแดง หนองพยอม ตะพานหิน
51 โรงเรียนวัดหนองแก หนองพยอม ตะพานหิน
52 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
53 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง ห้วยเกตุ ตะพานหิน
54 โรงเรียนบ้านห้วงสลิด ห้วยเกตุ ตะพานหิน
55 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
56 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ห้วยเกตุ ตะพานหิน
57 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา ห้วยเกตุ ตะพานหิน 05621575
58 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม ห้วยเกตุ ตะพานหิน
59 โรงเรียนวัดไทรโรงโขน ไทรโรงโขน ตะพานหิน
60 โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา ไผ่หลวง ตะพานหิน
61 โรงเรียนวัดคลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน
62 โรงเรียนวัดป่าเรไร ทับคล้อ ทับคล้อ 056-641726
63 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ทับคล้อ ทับคล้อ
64 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ทับคล้อ ทับคล้อ
65 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ทับคล้อ ทับคล้อ
66 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ทับคล้อ ทับคล้อ
67 โรงเรียนวัดชัยศรี ทับคล้อ ทับคล้อ
68 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
69 โรงเรียนวัดบางเบน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
70 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
71 โรงเรียนวัดเขาส้าน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
72 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
73 โรงเรียนวัดน้ำเคือง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
74 โรงเรียนบ้านเนินม่วง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
75 โรงเรียนวัดไดอีเผือก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
76 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
77 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
78 โรงเรียนวัดวังกระชัน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
79 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา เขาทราย ทับคล้อ
80 โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย ทับคล้อ
81 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ เขาทราย ทับคล้อ
82 โรงเรียนบ้านเขานกยูง เขาทราย ทับคล้อ
83 โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย ทับคล้อ
84 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง เขาทราย ทับคล้อ
85 โรงเรียนเยาวชนศึกษา เขาทราย ทับคล้อ
86 โรงเรียนวัดลำประดา เขาทราย ทับคล้อ
87 โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย ทับคล้อ
88 โรงเรียนวัดวังแดง เขาทราย ทับคล้อ
89 โรงเรียนบ้านเขาโล้น เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
90 โรงเรียนวัดใดวน เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
91 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ 0816741514
92 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
93 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
94 โรงเรียนบ้านเขาหม้อ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
95 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก
96 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก บางมูลนาก 056631215
97 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก บางมูลนาก 056-631074
98 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก บางมูลนาก
99 โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก (สหสงเคราะห์วิทยา) บางมูลนาก บางมูลนาก
100 โรงเรียนวัดท่าหอย บางไผ่ บางมูลนาก
101 โรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
102 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน บางไผ่ บางมูลนาก
103 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
104 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ บางมูลนาก
105 โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า บางไผ่ บางมูลนาก
106 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา ภูมิ บางมูลนาก
107 โรงเรียนวัดลำประดากลาง ลำประดา บางมูลนาก
108 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ลำประดา บางมูลนาก
109 โรงเรียนวัดไดโสน ลำประดา บางมูลนาก
110 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ วังกรด บางมูลนาก
111 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง วังกรด บางมูลนาก
112 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา วังกรด บางมูลนาก
113 โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ วังตะกู บางมูลนาก
114 โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู บางมูลนาก
115 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก
116 โรงเรียนวัดมะกอกงอ วังตะกู บางมูลนาก
117 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วังสำโรง บางมูลนาก
118 โรงเรียนวัดเขาโค้ง วังสำโรง บางมูลนาก
119 โรงเรียนวังสำโรง(ราษฎร์บำรุงวิทย์) วังสำโรง บางมูลนาก
120 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังสำโรง บางมูลนาก 082-2280898
121 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร บางมูลนาก
122 โรงเรียนวัดหอไกร หอไกร บางมูลนาก
123 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สาขาบ้านคลองแค หอไกร บางมูลนาก
124 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ห้วยเขน บางมูลนาก
125 โรงเรียนบ้านวังกร่าง(ราชานุสรณ์) เนินมะกอก บางมูลนาก
126 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" เนินมะกอก บางมูลนาก 056-631971
127 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี เนินมะกอก บางมูลนาก
128 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง(แก้ววิทยาคาร) บึงนาราง
129 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ บางลาย บึงนาราง
130 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลาย บึงนาราง
131 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย บางลาย บึงนาราง
132 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง(ราษฎร์สามัคคี) บางลาย บึงนาราง
133 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น(ทศอุปถัมภ์) บึงนาราง บึงนาราง
134 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล(สิงหะวิทยา) บึงนาราง บึงนาราง
135 โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง บึงนาราง
136 โรงเรียนบ้านวังพร้าว ห้วยแก้ว บึงนาราง
137 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) ห้วยแก้ว บึงนาราง
138 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง บึงนาราง
139 โรงเรียนบ้านแหลมรัง(ราษฎร์บำรุง) แหลมรัง บึงนาราง
140 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรัง บึงนาราง
141 โรงเรียนบ้านบึงลี โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
142 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
143 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง 086-1198702
144 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
145 โรงเรียนบ้านวังตายศ(ราษฎร์สามัคคี) โพทะเล
146 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง โพทะเล
147 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง(วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์) ทะนง โพทะเล
148 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ทะนง โพทะเล
149 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา" ทุ่งน้อย โพทะเล 056623523
150 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ท่าขมิ้น โพทะเล
151 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ท่าขมิ้น โพทะเล
152 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ท่าขมิ้น โพทะเล
153 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ท่าขมิ้น โพทะเล
154 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ท่านั่ง โพทะเล
155 โรงเรียนบ้านวังแดง ท่านั่ง โพทะเล 056 669215
156 โรงเรียนบ้านเนินแค ท่านั่ง โพทะเล
157 โรงเรียนวัดหลวง ท่าบัว โพทะเล
158 โรงเรียนวัดทับทิม ท่าบัว โพทะเล
159 โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์) ท่าบัว โพทะเล -
160 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ท่าเสา โพทะเล
161 โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง ท่าเสา โพทะเล 056850016
162 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ท่าเสา โพทะเล 0864413474
163 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ท่าเสา โพทะเล
164 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง ท่าเสา โพทะเล
165 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่าเสา โพทะเล
166 โรงเรียนบ้านหนองบัว ท้ายน้ำ โพทะเล
167 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
168 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
169 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ท้ายน้ำ โพทะเล
170 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา บางคลาน โพทะเล
171 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) บางคลาน โพทะเล
172 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง บางคลาน โพทะเล
173 โรงเรียนวัดคงคาราม บางคลาน โพทะเล
174 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ บางลาย โพทะเล
175 โรงเรียนบ้านน้อย บ้านน้อย โพทะเล 056-659052
176 โรงเรียนวัดพร้าว วัดขวาง โพทะเล 056-8403683
177 โรงเรียนวัดขวาง วัดขวาง โพทะเล
178 โรงเรียนวัดบ้านตาล(ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร) โพทะเล โพทะเล
179 โรงเรียนบ้านคลองตางาว โพทะเล โพทะเล
180 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056-681162
181 โรงเรียนวัดโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056-681178