รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 4   ตำบลท่าบัว  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :